Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն․ անցյալը, ներկան և ապագան։ Միջազգային գիտաժողով (զեկուցումների հիմնադրույթներ)

NKR gitajoghov

Ժողովածուում ներկայացված են 2006 թ․ հունիսի 21-24-ը ԼՂՀ մայրաքաղաք Ստեփանակերտում անցկացված “Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անցյալը, ներկան և ապագան” միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների հիմնադրույթները։

Կարդալ