Գլխավոր » Արցախ (հատոր 1)

Արցախ (հատոր 1)

Աղաբաբյան Ա.Ս.,

Ղարիբյան Ա.Ա., 

Kazm2

Գրքում ներկայացված է Արցախի համառոտ պատմությունը հնագույն ժամանակներից մինչև 1917 թվականը, ինչպես նաև  1917-1923 թթ. երկրամասում տեղի ունեցած պատմական և քաղաքական կարևորագույն և բախտորոշ իրադարձությունները:

Կարդալ