lilit

Երևանի պետական համալսարանի Ռազմավարական հետազոտությունների ԳՀ լաբորատորիայի և ԵՊՀ Տեղեկատվական անվտանգության կենտրոնի համատեղ տարեկան ամփոփիչ...
[:hy]Հոդվածում անդրադարձ է կատարվում Ինյոնյուի երկու ճակատամարտերի միջև ընկած ժամանակահատվածում քեմալական կառավարության արտաքին քաղաքականությանը։...