Գլխավոր » Գրադարան

Գրադարան

Աղաբաբյան Ա.Ս., Ղարիբյան Ա.Ա.,  Գրքում ներկայացված է Արցախի համառոտ պատմությունը հնագույն ժամանակներից մինչև 1917...
http://xocali.net/ Բովանդակություն  . ՈՐՏԵ՞Ղ Է ԳՏՆՎՈՒՄ ԽՈՋԱԼՈՒՆ . ԽՈՋԱԼՈՒԻ ԴԵՐԸ ՂԱՐԱԲԱՂՅԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄՈՒՄ  . Ի՞ՆՉ...
Ստրաբոն Հր․ Աճառյանը թարգմանել է Ստրաբոնի “Աշխարհագրություն” երկի 17 գրքի այն հատվածները, որոնք  վերաբերում...