Գլխավոր » [:hy]Հեռուստատեսությունը` էթնիկական ինքնության կառուցման գործոն[:]

[:hy]Հեռուստատեսությունը` էթնիկական ինքնության կառուցման գործոն[:]

[:hy]

Միրաքյան Վ.Գ.,

kazm

Վ. Միրաքյանի «Հեռուստատեսությունը՝ էթնիկական ինքնու-
թյան կառուցման գործոն» գրքում հանգամանորեն ներկայացված են
ինքնության ուսումնասիրության տեսական և մեթոդաբանական հիմ-
քերը, ինչպես նաև էթնիկական ինքնության առանձնահատկություննե-
րը: Գրքում ընդարձակ անդրադարձ կա ինքնության ձևավորման հարցում
զանգվածային լրատվամիջոցների ազդեցությանը, մասնավորապես՝
ներկայացված է հեռուստատեսության դերակատարությունը՝ որպես
ինքնության ձևավորման կարևորագույն գործոն:
Գիրքը նախատեսված է լրագրողների, սոցիոլոգների, հոգեբանների,
ինչպես նաև ոլորտով հետաքրքրվող լայն շրջանակների համար:

Կարդալ[:]